Produkowane przez firmę TMS Eco podajniki wibracyjne znajdują szerokie zastosowanie w procesach transportu poziomego oraz pionowego materiałów sypkich, suchych, drobno, średnio i gruboziarnistych na krótkich odcinkach wewnątrzzakładowego transportu technologicznego. Podajnik wibracyjny może służyć do suszenia lub schładzania sypkich produktów, stanowić zamknięcia silosów i zbiorników, spełniając jednocześnie zadanie odbieralnika oraz podajnika.

 

 

 

 

 

 

Podział podajników wibracyjnych ze względu na ich typ i długość

 

Oferowane przez nas podajniki produkowane są w różnych wersjach i można podzielić je w następujący sposób:

 

  • podajnik wibracyjny rynnowy typu PR, rurowy typu PO - przeznaczone są do dozowania i transportu materiałów sypkich w poziomych układach wewnątrzzakładowego transportu technologicznego. Maksymalna długość tych podajników wibracyjnych wynosi 8m (dla przemysłu spożywczego na sprężynach prowadzących do 16m),
  • podajnik wibracyjny spiralny typu PS - przeznaczony do transportu pionowego jak i również do suszenia bądź schładzania materiałów sypkich. Maksymalna wysokość tych podajników wibracyjnych wynosi 5m,
  • podajnik wibracyjny na sprężynach prowadzących typu PRP - przeznaczony są do transportu materiałów sypkich i kawałkowych jak i również do suszenia bądź schładzania materiałów w poziomych układach wewnątrzzakładowego transportu technologicznego. Maksymalna długość tych podajników wibracyjnych wynosi 16m.

 

Podajniki wibracyjne - dostosowane do różnych typów zabudowy

 

W zależności od sytuacji zabudowy mogą być wykonywane z napędem dolnym, górnym lub bocznym w wersji podpartej lub podwieszonej, a w zależności od rodzaju zastosowanego napędu, wibracyjne podajniki produkuje się  w wersji:

  • na elektrowibratorach bezwładnościowych bądź na napędach wibracyjnych bezwładnościowych elektromechanicznych, zastosowanie przemiennika częstotliwości umożliwia płynną regulację wydajności w zakresie od 50 do 100%,
  • na przekładni wibracyjnej, zastosowanie przemiennika częstotliwości umożliwia płynną regulację wydajności w zakresie od 20 do 100%,
  • na napędach wibracyjnych elektromagnetycznych dozujących umożliwiających płynną regulację wydajności w zakresie od 5 do 100% przy zastosowaniu sterownika tyrystorowego (w komplecie z podajnikiem).

Przenośniki wibracyjne produkowane są o różnych szerokościach, średnicach i długościach, które indywidualnie ustala się z Klientem. Podajniki wibracyjne mogą być wykonywane ze stali węglowej jak i kwasoodpornej oraz na życzenie Klienta mogą być wykonane w wersji otwartej lub zamkniętej oraz wyposażone w wykładziny o podwyższonej odporności na ścieranie.

W trosce o zadowolenie naszych Klientów produkujemy podajniki wibracyjne o dowolnych wymiarach, wykonane z wybranych przez Klienta materiałów. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na podajniki możemy na określoną przez Klienta aplikację przygotować ofertę, która zadowoli najbardziej wymagającego Użytkownika.